Správné označení hovězího masa

Chcete vědět, jaké hovězí kupujete, kde se dobytek pásl, jakého je plemene,  kdo se o něj staral, kdy a čím byl nemocný a kdo ho porazil?

Veškeré hovězí maso musí být ze zákona od roku 2001 označeno informací o původu. Ze štítku u baleného zboží či z cedulí v boxech u masa by se spotřebitel měl dozvědět, odkud maso pochází, zda je z mladého býka, jalovice či krávy, stáří zvířete, datum porážky, registrační číslo zvířete, číslo jatek, číslo bourárny nebo i evidenční číslo posledního chovu zvířete. Někteří prodejci však spoléhají na nezájem a nevědomost zákazníků.

Níže uvedené informace Vám napomohou orientovat se a při nákupu se nenechat napálit.

Takovéto informace musí obsahovat štítek, kterým musí být maso u prodejce označeno. Rozhodně se vyplatí si jej přečíst a alespoň v základu se v něm orientovat. Co tedy znamenají jednotlivé údaje?

  1. Věková kategorie zvířete - zvířata se podle stáří a pohlaví dělí do následujících kategorií: - mladý skot - zvíře bez ohledu na pohlaví, těžší než 150 kg, do 12 měsíců - mladý býk - nekastrovaný samec, od 12 do 24 měsíců - býk - dospělý nekastrovaný samec, nad 12 měsíců - jalovice - samice, která dosud neporodila tele, nad 12 měsíců - kráva - samice, která už měla tele (poznámka: maso z mladého býka je chutnější než maso z býka nebo krávy)

  2. Stáří zvířete - pro spotřebitele velmi důležitá informace. Čím je kus starší, tím větší je riziko BSE.

  3. Registrační číslo kusu - pod tímto číslem je zvíře evidováno celý život

  4. Číslo jatek - číslo, pod kterým je podnik registrován u veterinární správy. Znamená, že jeho provoz je schválen.

  5. Číslo bourárny - číslo podniku, kde bylo zvíře rozbouráno, tedy rozděleno na menší části.

  6. Číslo posledního chovu - místo, kde bylo zvíře před porážkou chováno.

  7. Datum porážky - důležitá informace - příliš čerstvé maso (méně než 5 dní) není dobré, maso musí uzrát, optimální doba zrání je 10 dní.

  8. Původ zvířete - země původu zvířete a země, ve které žilo a kde bylo poraženo.

  9. Vyšetření na BSE - všechny kusy starší 30měsíců musí být ze zákona vyšetřeny na BSE. Vyšetření mladších kusů je dobrovolné.

 

Hledat: ""

0 ks
Košík: 0