Podmínky pro chov

Naše pastviny a louky se nacházejí převážně v údolní nivě řeky Orlice v nadmořské výšce kolem 200 m nad mořem. Ačkoliv bonita pozemků je nadprůměrná, nelze na nich provozovat klasickou zemědělskou výrobu z důvodu častých záplav, které jsou typickým znakem pro tuto oblast.

Úživnost zdejších luk je vysoká, v suchých letech produkují dostatek píce, tři seče v roce nejsou výjimkou. Naopak v letech s vyššími srážkami, kdy se řeka vylévá ze svého koryta, dochází k častým záplavám a bujný porost je potom mnohdy znehodnocen do té míry, že ho nelze sklízet. Navíc louky zůstávají dlouho podmáčeny a je znemožněno použití výkonné techniky. 

Podmínky pro pastvu jsou u nás téměř ideální. V blízkosti řeky Orlice a kolem pastvin se nacházejí vzrostlé listnaté stromy, které poskytují zvířatům dostatek stínu pro odpočinek v parných letních dnech, ale poskytují i ochranu před větry a v době nepříznivého počasí. Každé zvíře v našem chovu má tak zajištěnu adekvátní výživu, která odpovídá jeho fyziologickým potřebám s ohledem na stáří, kategorii, živou hmotnost a fázi reprodukčního cyklu. Voda je k dispozici ve velkoobjemových cisternách, které jsou vybaveny dostatečným počtem napáječek, čímž je znemožněno znečistění vody.

Pravidelným sečením nedopasků odstraňujeme nespasený porost a bráníme vysemeňování plevelů. Mulčování ploch v podzimním období po stažení skotu z pastvin kromě likvidace nedopasků je také důležitým mechanickým zásahem. Tím urovnáváme povrch, rozhrnujeme krtince a po pastvě roztíráme exkrementy, což má význam pro rovnoměrnější rozdělení živin po porostu. Takovéto ošetření pastvin je jedinou schůdnou cestou jak řešit např. problémy s regulací šťovíků v ekologickém zemědělství, protože se nemohou používat - ani lokálně - herbicidy.

Že se nám při vytváření podmínek pro chov zvířat daří, o tom se můžete přesvědčit pohledem na spokojená zvířata a na trvale udržované travní porosty. Snad nejkrásnější pohled je na pasoucí se zvířata na louce s právě rozkvetlou pampeliškou.

 

 

Hledat: ""

0 ks
Košík: 0