Název projektu:

NOVÁ MYČKA NA PŘEPRAVKY PRO BOURÁRNU PRO FARMU U ŘEKY ORLICE s.r.o.
je spolufinancován Evropskou unií.
Z programu rozvoje venkova

Operace 19.2.1 - Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

Cíl: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS

Nová myčka na přepravky přispěje ke zlepšení produktivity prací v bourárně masa a tím k efektivnějšímu celkovému provozu a konkurenceschopnosti naší firmy

 ODKAZY:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_cs

 

Hledat: ""

0 ks
Košík: 0