Biohovězí je lepší

Biohovězí je lepší

roastbeafBiohovězí maso pochází z kontrolovaných ekologických chovů (registr dodavatelů), není anonymní - má garantován prokazatelný původ (číslo kusu, chovatel), je z masných plemen a ne z vyřazených mléčných kusů, prochází zráním, jeho křehkost je protikladem tuhosti běžného hovězího masa, je testováno na BSE.

Na biofarmách jsou chována pro produkci masa speciální masná plemena skotu. Jejich základní charakteristikou je vyšší odolnost vůči nepřízni počasí a vyšší kvalita masa.

Vzhledem k potřebě dostatečného množství zelených pastvin se většina ekologicky hospodařících podniků nachází v podhorských oblastech, chráněných krajinných oblastech, národních parcích či v chráněných pásmech vodních zdrojů.

Mýty o hovězím mase:

Mýtus č. 1: hovězí je méně zdravé než vepřové či kuřecí. V kuřecím a vepřovém mase, bohužel, za účelem maximální produkce končí obrovské množství škodlivin. To je v ostrém kontrastu s přirozeným krmivem hovězího dobytka na biofarmách. Zatímco skot se od jara do podzimu pase a v zimě konzumuje seno, senáž a slámu, podstatnou část krmných směsí drůbeže tvoří chemoterapeutika, antikokcidika, geneticky modifikované proteiny, masokostní moučky, stimulátory užitkovosti či zchutňující a aromatické látky. Některé látky se stávají karcinogenními už prostým zahřátím (například endox). Aby nebylo kuřecí maso vodnaté či nazelenalé, jsou kuřatům podávána barviva.

Další podstatnou odlišností je fakt, že hovězí dobytek je býložravec, který aby vyprodukoval maso, konzumuje pouze rostliny, zatímco všežravá kuřata a prasata konzumují nejen těla skotu, ale i dalších jedinců svého druhu (kuřecí kanibalismus).

tabulkaS nízkým obsahem cholesterolu může biohovězí výrazně pomoci se zdravou kuchyní. Vhodnost hovězího masa v kvalitě bio dále umocňuje vysoký obsah železa a dalších prospěšných prvků. Biohovězí obsahuje 4krát více zeleza než například kuřecí maso. Pracující muž potřebuje denně průměrně 18 miligramů železa, těhotná žena 26 miligramů. Železo podporuje tvorbu červených krvinek, vitalitu a odolnost vůči infekcím.

Výzkum prováděný v kanadě ukázal, že hovězí lůj nezvyšuje hladinu cholesterolu v krvi. V rácmi výzkumného programu byli sledováni lidé kunzujmující dvakrát denně hovězí maso a jejich hladina LDL (lipoproteiny o nízké hustotě) v krvi zůstávala shodná, jako když jedli kuředí maso, fazole a jiné luštěniny. Poslední výzkumy prokázaly, že libové hovězí maso může být zařazeno do účinných diet ke snížení hladiny cholesterolu v krvi. Jak zdraví dospělí, tak i pacienti s vysokou hladinou cholesterolu byli schopní snížit hodnoty celkového krevního cholesterolu i LDL po konzumaci diety, která zahrnovala i libové hovězí maso. Záměna rybího nebo kuřecího masa v dietách masem hovězím nevedla k rozdílům v hladině cholesterolu.

Mýtus č. 2: kuřata a prasata žijí kratší dobu, proto se v jejich mase může shromáždit méně škodlivin.

Tento názor vznikl částečně oprávněně z jednoduchého důvodu: v České republice mají jatečné krávy (někdy i přes 10 roků stáří) velký význam. Jejich podíl činí cca 40 procent.

Prodej levného kravského masa má jednoduché důvody: jeho přimícháním k masu býků dosahují masokombináty prodejem bezejmenného masa vyšších zisků.

Protože si myslíme, že výše uvedená politika je krátkozraká, prodáváme v kategorii bio pouze maso býků a jalovic do dvou let (vyřazené krávy odebírají masokombináty).

Mýtus č. 3: hovězí maso je drahé.

Cenový rozdíl je více než vyvážen kvalitou masa. Vyšší náklady na výrobu biohovězího jsou dány používánímdoporučení spotřebitelůmpouze přirozených krmiv. U biohovězího se v jednom mase spojují výhody maldého hovězího a bioproduktu.

I kdyby však cena měla být základním problémem, jedno z možných řešení je příprava menší porce, avšak z kvalitnějšího masa. Už drobný rozdíl, např. 150g biohovězího místo 200 g vepřového, zlevňuje cenu o čtvrtinu. Navíc si můžeme být jisti, že jíme zdravější maso.

Mýtus č. 4: hovězí je příliš náročné na kuchyňskou úpravu.

Spousta problémů odpadá právě díky biomasu, které pochází pouze z mladých kusů dobytka.

Díky bezsresové porážce a řízenému procesu zrání je maso křehké, v ideální kulinářské úpravě.

Hovězí maso si díky své mimořádné kvalitě zaslouží i kvalitnější přípravu (jednoduchým základem je marinování - naložení masa na pár hodin až dnů do směsi oleje, koření a citronové šťávy) a za toto se bohatě odmění: křehkost a šťavnatost dobře připraveného hovězího masa v kvalitě bio nelze srovnávat se suchostí ostatních druhů masa.

(zdroj: Hospodářské noviny)

5.5.2017 10:38

0 ks
Košík: 0
0 ks